Informatieavond: Oostakkerdorp Get Tickets

Wednesday 7 December 2016 8:0 PM
Event Has PassedWhere you can find out more about the Informatieavond: Oostakkerdorp .

All the latest Informatieavond: Oostakkerdorp events can be found in search or see on the wikipedia page. Informatieavond: Oostakkerdorp on wiki. Or look at the Youtube Informatieavond: Oostakkerdorp on Youtube

The music festivals, trade shows, conferences, and other gatherings in the U.S. that set the standard for the event industry.
Oude Brusselstraat 10_12
Oostakker
Oost-Vlaanderen , Belgium
155915 ⇧ ID of this event.  Is this your event? ✉Contact us (please add an event ID)  Make sure your information is up to date. Events happening in your city

How much does it cost to go on Informatieavond: Oostakkerdorp?

Oostakker in Oostakker is one of the top concert destinations in the country, with a wide variety of venues and performances. Fans of all types are able to find a price point they’re comfortable with.

How long does a Informatieavond: Oostakkerdorp last?

Two hours. Concerts are typically two hours long, with a twenty-minute intermission. Start times for special events vary.

When will Informatieavond: Oostakkerdorp

the date and time are shown at the beginning of the page. you will be able to enter the Oostakker - 2016-12-07

Where will the Informatieavond: Oostakkerdorp take place?

Informatieavond: Oostakkerdorp is appointed in a great place to theOostakker. About which we can learn more in wikipedia Oostakker on wiki.
To find out ticket prices Informatieavond: Oostakkerdorp click on Find Tickets
Rated
(5/5) based on 3 customer reviews
Search and watch Oostakker on Youtube

Welkom op onze informatieavond over de voorontwerpplannen voor:
• Oostakkerdorp en omgeving

Woensdag 7 december 2016 van 20 tot 22 uur
Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van
• Oostakkerdorp (dorpsplein met kiosk)
• Pijphoekstraat
• Eekhoutdriesstraat
• Oude Holstraat
• Langerbruggestraat: deel tussen de Pijphoekstraat en de R4
• Groenehoekstraat
• Bredestraat: deel tussen de Sint-Laurentiuslaan en de aansluiting met de Pijphoekstraat
• Ledergemstraat: deel
- tussen de Groenehoekstraat en de Honoré Drubbelstraat
- tussen de Honoré Drubbelstraat en de Pijphoekstraat

Het voorontwerp is grondig besproken
Het voorontwerp voor Oostakkerdorp en omgeving kwam niet zomaar tot stand. Bewoners, handelaars, lokale verenigingen en geïnteresseerden konden hun aandachtspunten meegeven tijdens twee ontwerpateliers eind 2015.

Vanaf het voorjaar 2016 startte een klankbordgroep met een denkoefening over de toekomst van Oostakkerdorp. Deze groep was samengesteld uit een dertigtal geïnteresseerden die zichzelf vrijwillig kandidaat stelden na de ontwerpateliers.

Op basis van deze gesprekken groeide een voorstel van ontwerp voor Oostakkerdorp en omgeving. U bent welkom op de informatieavond voor meer uitleg over deze plannen.

Het ontwerp houdt rekening met de huidige knelpunten
Voorafgaand aan het ontwerp werden de knelpunten van de huidige aanleg in kaart gebracht. Zo zijn er onder andere onvoldoende voetpaden en oversteekplaatsen, zijn de kruispunten onoverzichtelijk en overheersen asfalt en beton in het straatbeeld.

Om van Oostakkerdorp en de aanpalende straten een aangename dorpskern te maken, zijn de inbreng van groen, ruimte en duidelijke, veilige en comfortabele routes voor fietsers, voetgangers, autoverkeer en openbaar vervoer absoluut noodzakelijk.

De kiosk wordt herbouwd
De kiosk blijft ook in het nieuwe ontwerpplan het kloppende hart van Oostakker. De kiosk zal herbouwd worden waardoor ze opnieuw dienst kan doen als ontmoetingsplaats tijdens evenementen.

De riolering wordt gescheiden
FARYS voorziet binnen dit project de heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat regen- en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden.

De timing is voor later, wel al nutswerken
Tijdens dit informatiemoment worden de voorontwerpplannen toegelicht. De timing voor de uitvoering van de wegen- en riolerings-werken ligt nog niet vast.
Wel zullen de nutsmaatschappijen vooraf al beperkte werken uitvoeren aan de nutsleidingen (water, elektriciteit, enz …). Zij zullen u hierover tijdig informeren.

Welkom op deze informatieavond

U wordt er ingelicht over:
• de ontwerpateliers en de klankbordgroepen
• de stedenbouwkundige geschiedenis van Oostakkerdorp en omgeving in woord en beeld
• de voorontwerpplannen voor de heraanleg

De informatieavond vindt plaats
• op woensdag 7 december 2016 om 20u
• in Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker.

Heel graag tot dan?
Na de informatievergadering vindt u de presentatie op www.stad.gent/openbare werken (bij Oostakker)

• U bent niet de eigenaar van uw huis? Breng die a.u.b. ook op de hoogte. Deze informatie is namelijk ook voor eigenaars van belang.
• Hebt u vragen over de toegankelijkheid van deze informatievergadering voor personen met een beperking?

Gentinfo kan u verder helpen.
GENTINFO – 09 210 10 10 - gentinfo@stad.gent
Van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur

Bron: UiTinVlaanderen.be


Links:
Event details at uitinvlaanderen.be! (Info)
9evnts is not host or creator of this event.

Events in USA. What's on in United States of America with 9E, the guide to events in USA. Events happening in your city

Sorry, we have no events matching your request

Top Events in the Oostakker 2016-12-07 USA. With the sheer size and diversity of the USA, large events are going on nearly somewhere in the country almost every week. Fireworks. Public holidays.
Sorry, we have no events matching your request

Boston Events | Chicago Events | New York Events | Houston Events | Los Angeles | Philadelphia Events